(navigation image)
Home American Libraries | Canadian Libraries | Universal Library | Community Texts | Project Gutenberg | Biodiversity Heritage Library | Children's Library | Advanced Microdevices Manuals | Linear Circuits Manuals | Supertex Manuals | Sundry Manuals | Echelon Manuals | RCA Manuals | National Semiconductor Manuals | Hewlett Packard Manuals | Signetics Manuals | Fluke Manuals | Datel Manuals | Intersil Manuals | Zilog Manuals | Maxim Manuals | Dallas Semiconductor Manuals | Temperature Manuals | SGS Manuals | Quantum Electronics Manuals | STDBus Manuals | Texas Instruments Manuals | IBM Microsoft Manuals | Grammar Analysis | Harris Manuals | Arrow Manuals | Monolithic Memories Manuals | Intel Manuals | Fault Tolerance Manuals | Johns Hopkins University Commencement | PHOIBLE Online | International Rectifier Manuals | Rectifiers scrs Triacs Manuals | Standard Microsystems Manuals | Additional Collections | Control PID Fuzzy Logic Manuals | Densitron Manuals | Philips Manuals | The Andhra Pradesh Legislative Assembly Debates | Linear Technologies Manuals | Cermetek Manuals | Miscellaneous Manuals | Hitachi Manuals | The Video Box | Communication Manuals | Scenix Manuals | Motorola Manuals | Agilent Manuals
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
See other formats

Full text of "gaisoen igortzarako deia"

GAISOEN IGORTZA ELIZKIZUNA 
2012/05/13 o 

o 

E 

« 

00 
"O 

c 

<3 

ac 
3 Uj 

ac 

3 

Uj 

e 

s 

2 
2 c 
_o 

'G 

c _m 

(U 

T3 

O 
j-i 

<D u 
rc 

l/l 

(U (U <D 
i— 
-Q 

E 
o o 
;o 

"S 
o. 
< 

<D 

E o 
T3 

"S 
o. 
< 
o 

T3 

on 

<D 
uo -o 

'G 
u 

<D T3 
T3 fC 
(J 

<D 
T3 

O 

£Z 

o 
4- 
«çy 

<D > 

-O O 

o 
4- 
«aj 

<D fC 

ro 
u 

.2 
'a. 
o <D 

-o 

'E 

E 
o 
u 

ro o 

T3 u 

1/1 

< 
< <D 
T3 

O 
O. 

on N 
<D 
> 


tc 


<D 
T3 

O 


fO 


<D 
<D 


N 


E 


E 


<D 


<D 
> 
'C 
o. 


<D 


E 


o 
o. 


T3 
i/f 


<D 

l/l 
fC 


1/1 


<D 


v c 


-2 


-Q 


5 


(J 


u 


<D 


<D 


<D 


3 


a: 


C£ 


c o 
<j 

'E 
-o 
i— 
j-j 
u 

_<D 
<D 

O 

<D 

i— 
i— 
O 

u 

l/l 

fC 
CELEBRACI0N PARR0QUIAL 

DE LA UNCI0N DE ENFERM0S 

13/05/2012 OTOITZA Sendatzen eta salbatzen gaituen 

eta guztia argitzen dauan fedeaz 

bedeinkatu gaituzu zuk, Jauna. 

Zalantza eta nahaste egoeretan, 

oinazea eta bildurra nagusitzean 

edo sufrimena garaitzen danean, 

sendotu eizu, Jauna, gure fedea, 

barru-barruko zure maitasun beroa, 

zauriak osatzen dauzan zure errukia, 

gu geure betera eroateko dozun 

gogoa argi ikusi daigun. 

Bizitzako gertakizun bakotxean, 

osasunean nahiz gaisoaldian, 

poztasun edo nagar-aldian, 

igaro gaitezela, Jauna, on eginez, 

salbatzaile dan zure maitasunaren lekuko izanez. 

Amen. 

ORACION 

Nos has bendecido, Señor, 

con el don de la fe que sana y salva 

y en la que todo encuentra sentido. 

Señor, en momentos de duda y desconcierto, 

cuando se imponen el dolor y el miedo 

o domina el sufrimiento, 

aumenta nuestra fe 

para descubrir tu amor entrañable, 

tu misericordia que sana las heridas, 

tu voluntad de conducirnos a la plenitud. 

Señor, que en cada acontecimiento de la vida, 

en la salud o en la enfermedad, 

en la alegria o en el llanto, 

pasemos haciendo el bien, 

siendo testigos de tu amor que salva. Amen. c 
■c 

o 

c 

<3 
-Q 

O 
00 

C 

O 

»-. 

o O 

Uj Uj 

§= ro 
(U 

N 

< <c 

<D 
N <c 


O 

on 


< 


<D 


c 


c 


N 


<D 


<D 
c 


i— 


<D 


<D 


<T3 


3 


-£Z 
<D 


on 


M 


_l 


5 <T3 
<D 
T3 

<D 
N 

M ro 

<D <c 
o 

o 
4- 
<u 

<D O 

.*: 

<D 
X <T3 
O 

o 

4- 

_<D 

<D 
■>-> 

O 

ro 

i— 

<D 

js: <T3 
CL ro 
o 

'Ñ <T3 
N 
j-> 

i— 
O 

_on 

<D 
O 

'ro 

N 
O 
T3 

<D 
N N 
O 
Ofi 

<D 

<D 

-£= 
<D <D 
<D 
X 

4-J 

<D 
<D 

<T3 <D 

u 

ro 
js: o 

<D 

js: 

<D 
N 

O 

.*: 

3 <T3 <T3 
N 

O 

.^: 

<D 
T_3 

<T3 
j-i 

O 

.*: 

< 

o < 

M 

CO •^ r: -* <D 
-Q 
N <D 
-^ 

<D 
N 

O 

on 

<T3 
N o 
.^: E 

i 

<D 

N 
O 
T3 

<T3 
CO o 
bJD 
C 

OJ 
M 
(h 

o 

3 

03 

Q